NAMAI

Share

 


Angliškoj *ISGMB* versija:
*HEALING ART COMMUNITY*

Kai Ateina Meilė

Kai Ateina Meilė

Kai ateina diena Meilei, joks poelgis to nepakeis - nei laikas, nei žmogus tam nepavaldus. Meilė užpildo visą žmogų: jo širdį, kūną, mintis ir Dvasią. Ji skleidžiasi lyg  gražiausias žiedas tamsioje kertelėje ir išauga į didžiulę saulę, kuri šildo mus kiekvieną dieną. Nereikia bijoti, kad tai baigsis, kad tai degina ar skaudina, ar dar kaip kitaip keičia mūsų būtį. Nepriklausomai nuo to, ji visviena šildys mus, sups ir leis būti jos centre. Visiškai nesvarbu kodėl ir kam ta meilė gimė, visiškai nesvarbu, kas jos objektas, ji tiesiog yra ir tiek. Nei ją atimsi, nei kam atiduosi, ji tiesiog žydės ir šildys tave.Dažnai žmonės nežino, ką su ja daryti ir bando ją padalinti kitiems, bando užrakinti savyje, ignoruoti ar tiesiog neleisti jai pasireikšti. Pačios esmės tai nekeičia... Ji visviena niekur nedings. Apniukusią dieną mes nematome saulės pro pajuodusius debesis, bet visviena žinom, kad ji ten yra ir šviečia. Tuomet kam taip kankinti savo Sielą, kam taip bausti save bandydami jos atsikratyti? Juk tai nuostabi Dievo duota dovana. Džiaukimės tai turėdami, džiaukimės tai gavę, džiaukimės žinodami, kad tai mūmyse gyvena. Džiaukimės, kad esame Meilė. Leiskime tai užpildyti kiekvieną mūsų lastelę, kiekvieną atomą ir molekulę, kiekvieną mūsų poelgį, veiksmą, mintį, kiekvieną gyvenimo sferą. Tegul Meilė užpildo mūsų gyvenimą ir pakelia jį į kitą kokybę. Nepririškime jos prie vieno žmogaus ar poelgio leiskim jai tapti natūraliu gyvenimo reiškiniu.Kai jaučiamės blogai ir stringa sveikata ieškome priežasčių bei bandome ...

Read More

Vieniši Žmonės

Vieniši Žmonės

Labai daug pasaulyje vienišų žmonių, pilnos pažinčių svetainės, klubai bei agentūros... visi žmonės nusipelno meilės ir supratimo, visi nori būti laimingi, visi nori surasti savo antrąją puselę, sielos draugą. Šiuo metu labai daug apie tai kalbama viešoje erdvėje, daug diskutuojama,  bet nekas nepasako to recepto, kaip tai padaryti. Jei paklaustume tiek vyrų, tiek moterų, ypač vyresnio amžiaus, kurie jau turėję „karčios“ patirties, kaip jie įsivaizduoja savo antrąją puselę, greit išvardintų jų ypatybes, būdo bruožus, kūno sudėjimą ir t.t.  Pasiskaičius jų anketas, tiek vyrai, tiek moterys nori tų pačių dalykų: meilės, savitarpio supratimo, sutarimo, švelnumo, saugumo, pasitikėjimo. Atrodo, kas čia sudėtingo - atitinka poreikiai, atitinka norai, vertybės, principai, tereikia tik susitikti ir bendrauti. Bet, nesusitinka žmonės, prasilenkia kažkur pusiaukelėje, nusivylę, nepatenkinti ir vieniši.Kas turi nutikti, kad jie neprasilenktų ir juos aplankytų meilė bei džiaugsmas?Dauguma žmonių žino  kokio partnerio nori, ką jis turi turėti ir ką duoti: kokias vertybes propaguoti ir tai smulkiai būna aprašyta anketos aprašyme, bet nesusimąsto, ką aš norėčiau ar galėčiau duoti savo partneriui,  kaip aš galėčiau jį pradžiuginti ir parodyti, kad jis man rūpi. Paklausus vyrų ir moterų, atsakymas dažniausiai vienas, jei jis man darys tą ir tą, jei jis bus toks ir toks, tai aš jam duosiu viską: mylėsiu gerbsiu ir t.t. Bet kita pusė tikisi ir laukia to paties ir nei vienas nėra laimingas, nes nei vienas nenori būti pirmas (šioje situacijoje, reiktų būti drąsiais ir tiesiog  atverti širdis, ...

Read More

Laimė

Laimė

Laimės neišmatuosi, neapčiuopsi ir nepamatysi, kol sąmoningai nesuvoksi, jog laimė - tai meilė sau , savo gyvenimo vingiams, žingsniams. Ką bedarytum, kur besuktum ir ką besakytum, laimė bus šalia ir lauks, kol tu ją pakviesi. Ji lydės tave visuose gyvenimo įvykiuose ir situacijose, ji žengs žingsnis į žingsnį su tavimi ir linkės tau viso ko geriausio, kol tu jos ieškosi pakelės užeigose, erdviuose namuose, brangiuose daiktuose ir turtuose. Ji seks paskui tave lyg naminis gyvūnėlis, kol tu atsisuksi ir pakviesi pas save, įsileisi į savo vidų – širdį. Ji lauks tavęs ties kiekvienu klystkeliu, ji stovės ir žiūrės kaip tu linksminiesi su puikybe, egoizmu ir baime. Ji lauks, kol tu suvoksi, kad tai ne tikri draugai tavo gyvenime, jie išduoda tą pačią akimirką, kai tik bandai juos pakeisti pasitikėjimu, drąsa, nuoširdumu ir meile. Ji kaip angelas sargas saugos tave nuo netikrų pavojų, kurios tu pats susikuri iš baimės suklysti, abejonių ir nepasitikėjimo savimi. Ieškosi  laimės ten, kur jos nėra ir niekada nebuvo... kai ji visiškai greta... Laimė –  kai prabudęs, pamatai dienos šviesą ir džiaugiesi jos šiluma ir ramybe. Laimė – kai tu tyliai gali apkabinti mylimą žmogų ir palinkėti jam geros dienos. Laimė – kai basas vaikštai per žolę ir jauti gaivią vėsą. Laimė – kai švelnus vėjelis purena plaukus. Laimė – kai lyja lietus ir džiaugiesi kiekvienu jo lašeliu atgaivinančiu žemę. Laimė – tai paukščių čiulbėjimas atsikartojantis tavo širdyje. Laimė – tai švelnus mylimojo bučinys. Laimė – tai gatvėje sutikto ...

Read More

Gyvenimo Upė

 Ar iš tikro egzistuoja sąlygų sistema pagal kurią žmogus turi gyventi bei tos „nerašytos teisyklės“ apie kurias tiek daug kalba įvairios religijos ir ideologijos? Ar būnant pasiekėjais šių kanonų mes galime tapti laimingais? Mus supantis pasaulis yra mūsų pačių taip sutvertas, kad jokiomis aplinkybėmis negalime prarasti sąvito kelio ir gyventi taip, kaip gyvena augalas ar kitas jam artimas prigimtimi gyvis. Kiekvienai gyvasčiai čia skirtas individualus veikimo laukas. Gimus žmogaus kūne, reikia atlikti tam tikras "žmogiškąsias" užduotis kurios tarsi pakelia jį į tolesnę (nebutinai aukštesnę) dvasinės evoliucijos pakopą. Tos užduotys čia gali būti ne visai malonios, kartais netgi skausmingos, tačiau jų neatlikus, tolesnis žmogaus vystymasis yra tarsi sustabdomas.Žmogaus siela, prieš ateidama į šį pasaulį, pati renkasi savojo gimimo vietą ir laiką, nes jo dvasia puikiai žino ką siela nori/turi išmokti ir kur ji gali tai padaryti geriausiai. Todėl tai, kas lydi žmogų gyvenime, nėra paprastas atsitiktinumas (tiesa, tai nėra taip pat ir kažkokie rėmai kurių žmogus negalėtu pakeisti). Ateidamas į šią planetą ir vėl jis toliau vysto savo požiūrių sistemą nuo kurios ir priklauso jo laimės jausmas.Visus žmogiškojo  mąstymo stereotipus sąlyginai galima skirstyti į pozityvius ir negatyvius savasties atžvilgiu: jie žmogui nėra primesti. Būti pozityviu/negatyviu žmogus renkasi pats. Kiek tie stereotipai pasireikš, nemažai priklausys nuo aplinkos kurioje žmogus pasirinks gimti bei augti, kaip jis bus auklėjamas, kur jis  mokysis ir dirbs, su kuo bendraus ir iš ko ims pavyzdį. Jeigu jis turės polinkį į negatyvumą ir atsidurs tarp "niekadėjų", ...

Read More

Meilė Sau

Žiema ir pavasaris - pavasaris ir vasara - vasara ir ruduo - ruduo ir žiema - žiema ir pavasaris - tai žemiškasis metų ciklas, kuris tęsiasi ir tęsiasi, bet jame tokia harmonija ir meilė, tiek daug dieviško grožio ir tiesos. Visame kame vyrauja moteriškasis ir vyriškasis pradas, žiema- moteris, užleidžia vietą vyrui-pavasariui, vasara-moteris, užauginusi sėklas ir subrandinusi vaisių, visą rimtąjį darbą, derliaus nuėmimą, palieka vyrui-rudeniui. Kaip saulė ir mėnulis, taip ir moteris ir vyras. Visame kame yra harmonija, be jos niekaip. Moteris yra Idėja, nesibaigianti energija. Vyras - kūrėjas, tas,  kuris tą idėją įgyvendina.  Toks visatos dėsnis - mes kiekvienas atliekam savo funkcijas, kiekvienas užimam savo vietą Visatoje. Tuomet įsivyrauja harmonija visame kame: molekulėje, ląstelėje, kūne, mintyse, širdyje, šeimoje ir visoje aplinkoje, nes taip sukurta Dievo ir tokia yraTiesa. Tačiau, jei įvyksta iškraipymai, nuo netinkamos minties, netinkamo  žodžio ar veiksmo, viskas byra, ir byra paeiliui: visų pirma atsiranda netinkama emocija, tuomet mintis, tada veiksmas ir taip tolyn į aplinką.  Artimiausioje aplinkoje esantys žmonės, pagauti negatyvių emocijų, sureaguoja taip pat netinkamai. Jie savo emocijas perteikia toliau, į jų aplinką, ir taip susikuria didelis srautas negatyvios energijos, iš kurios ištrūkti jau labai sunku, nes negatyvą auginti yra daug lengviau, nei šviesą ir gėrį. Bet šitame sunkiame etape, kai pavargsti nuo sunkumų, negatyvo ir disharmonijos, mes visi turim nuostabų ginklą – Meilę, meilę Sau, meilę artimui, meilę gėlei, pievai, upei, saulei, meilę Dievui, mamai, tėvui, meilę vaikui. Bet iš visų ...

Read More

Mūsų Akys

Regėjimas yra viena svarbiausių mūsų organizmo funkcijų. Jei tuo netikit tai pabandykite bent vieną dieną pagyventi užristomis akimis - įsitikinsite, kad akys yra labai brangios ir jas reikia saugoti bei gerai prižiūrėti. Deja, daugelis mūsų į tai visai nekreipia dėmesio, tol kol regėjimas labai nusilpsta ir yra labai sunku jį atstatyti.Kadangi šiandieną dauguma žmonių visą dieną sėdi prie kompiuterių, akių problemomis skundžiasi vis daugiau populiacijos. Ir tai nėra nuostabu, nes žiūrint į vieną tašką iš arti (pvz kompiuterio monitorių), akių raumenis tarsi sustingsta viename taške, tad per ilgą laiką pradeda silpti taip netinkamai vartojamos. To pasekoje gali išsivystyti trumparegystė - Miopija. Šią problemą dauguma bando taisyti nešiodami akinius ar kontaktinius lęšius, nors tai nėra labai geras sprendimas. Akiniai tik dar labiau nusilpnina akis ir po kelerių metų žmogui reikia dar didesnės pagalbos šiuo reikalu nei buvo ji reikalinga anksčiau. Pvz., kontaktiniai lęšiai ne tik niokoja regėjimą, bet ir neleidžia akims pilnutinai kvėpuoti todėl dažnai sukelia alerginę reakciją.Ar įmanoma atstatyti nusilpusį regėjimą?Taip, net ir labai nusilpusį regėjimą galimą atstatyti. Aišku, į tai reikia įdėti daug pastangų bei darbo, ko daugelis mūsų nenori daryti. Gal todėl mes ir pasirenkame lengviausią bet ne geriausią sprendimą - nešioti akinius bei daryti įvairias akių operacijas.Akims naudingi vitaminai, mineralai ir augalaiKadangi akys nuolat kontaktuoja su ultravioletiniais spinduliais (saulės ir kompiuteriųmonitorių), tai joms dažnai trūksta antioksidantų: vit. A, C, E bei luteino. Šiuos vitaminus mes  galime rasti greipfrutų sėklų ekstrakte ...

Read More

Ką Daryti, Kai…

Ką Daryti, Kai...

Akių uždegimas - gydyti degtine su druska, ją reikia atskiesti virintu šaltu vandeniu ir pamirkius su švariu audeklu šluostyti akys 4 - 6 kartus per dieną. Akys - jei akys puliuoja, reikia jas praplauti medaus vandeniniu tirpalu. Akies Miežis - ir vidinis, ir išorinis miežis gydomi sausa šiluma. Toks gydymas paspartina miežio viršūnėlės susidarymą, kuri vėliau pratrūksta ir uždegimas nurimsta. Voką galima šildyti įvairiais būdais: tinka virta šilta bulvė ar kiaušinis susukti į švarią skepetaitę, šiltas druskos ar smėlio maišelis, taip pat plaukų džiovintuvo šiluma (žinoma akį tada reikia užmerkti). Šildyti reikia kelis kartus per dieną po 2 – 3 minutes, kol pratrūks miežio viršūnė. - Pažeistą vietą galima atsargiai tepti  boro ar kamporo spiritu. - Galima vartot B vit. kompleksą. - Gerai padeda mielių preparatai. - Alijošius. Uždėjus jo minkštimo pūlinys greičiau pratūksta. - Juodos bei rupios duonos valgymas bei alus. (Senuolių receptas) - Ausies siera. Bet Senuoliai sako, kad tai veiksminga kai miežis retai keliasi ir tik kai iškart jis yra pastebėtas. (Senuoliu Išmintis) - Šlapimas. Atsargiai juo patepti pažeistą vietą. (Senuoliu Išmintis) - Seilem patept tik kai miežis pradeda augti. (Senuoliu Išmintis) - Senoviniu auksiniu vestuviniu žiedeliu, tik pajutus perštėjimą. (Senuoliu Išmintis) Ausys - jei į ausį pateko musė, į ausį reikia įlašinti aliejaus arba glicerino ir musė pati išropos. Jei skauda ausį, reikia ją palaikyti virš verdančio vandens garų. Angina - gerklę reikia skalauti džiovintų bruknių lapų nuoviru arba vandeniu su citrinos sultimis. Padėtu ir skalavimas vynuogių lapų nuoviru. Ataugos - naikina puplaiškių lapų ir ...

Read More

MINERALŲ IR VITAMINŲ “BOMBOS” RECEPTAS

MINERALŲ IR VITAMINŲ BOMBOS RECEPTAS

MIŠINIO SUDEDAMOSIOS DALYS (INGREDIENTAI): 200gr. Džiovinti abrikosai, 200gr. Džiovintos slyvos (be kauliukų), 200gr. Razinos, 200gr. Graikiniai riešutai, 200gr. Lazdyno riešutai, 2 kupini sriub. šaukštai medaus, Citrina,  Imbieras.   PARUOŠIMAS: Džiovintas slyvas, abrikosus, razinas, riešutus, citriną (jei norite ir citrinos skūrelę, jei Jums patinka kartokas prieskonis), imbierą sumalame mėsmale. Viską sumaišome su medumi. Iš gautos masės daryti “Raffaello” dydžio rutuliukus ir pavolioti sezamo, saulėgrąžų ar moliūgo sėklose. Manau, kad tiktu ir kokoso drožlės, bet kiekvienam pagal jo skonį. LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS: Laikyti šaldytuve. Valgyti po 1 rutuliuką į dieną- kasdien, nedarant pertraukų. Dietologai ir daktarai sako, kad šiuo saldėsiu mes aprūpinsime savo širdį, smegenis ir visą organizmą natūraliais mineralais bei, kad tai puiki apsauga nuo gripo ir gera profilaktinė priemonė sergant skrandžio ligomis.  

Read More

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Intymios Moterų Problemos Ir Jų Gydymas Žolelėmis

Lietuvių žyniuoniai ieškodavo kaip geriau padėti žmogui būti stipresniu bei sveikesniu: jie atkreipė dėmesį į gydomąsias kai kurių augalų savybes, pradėjo juos rinkti, auginti, ruošti vartojimui kaip vaistus. Taip ir atsirado liaudies medicina. Tai buvo ir maistas, ir vaistas. Ši laiko patikrinta sistema yra išlikusi iki mūsų dienų. Su ja ir kviečiame jus susipažinti bei bent fragmentiškai panaudoti gydant tam tikrus negalavimus bei susirgimus.   Bakterinė vaginozė Pasikeičia makšties bakterijos. Pakinta makšties gleivinės veikla ir terpė tampa rūgšti.  Dažniausiai naudojami makšties plovimui yra šių augalų nuovirai: Vaistinis šalavijas Topolio pumpurai Beržo lapai Vaistinė medetka Ugniažolė Plačialapis gyslotis Visų žolelių imti lygias dalis, vienodai susmulkinti ir gerai sumaišyti. Reikia paimti 2 valgomuosius šaukštus mišinio, užplikyti puode 1 litru verdančio vandens, įdėti nubrauktą šaukštelį joduotos valgomosios arba Himalajų druskos ir pavirti 3 min. Atvėsinti ir naudoti makšties plovimui 2 kartus per dieną. Pomidorų minkštimo žele: 1 kg gerai prinokusių ekologiškai išaugintų pomidorų užpilti 1 litru vandens ir virti 30 min. ant labai mažos ugnies. Pertrinti per sietą, kad atsiskirtų žievelės. Pusėje stiklinės šalto virinto vandens ištirpinti 2 valgomuosius šaukštus želatinos. Sumaišyti su pomidorų tyre sukrėsti atgal į puodą ir pakaitinti iki virimo. Gerai uždengus palaikyti, kad kiek pakaistų, perkošti per dvigubą merliuką. Supilstyti į kuo mažesnius iškaitintus, sandariai uždaromus stiklainiukus ir kaitinti verdančio vandens vonioje 30 min. Uždaryti, užrašyti, kas indelyje yra. Švariu šaukšteliu paimti žele ir įvesti į makštį gulint ant nugaros 2 – kartus per dieną.   Klimaksas (climacter – laiptų pakopa), arba Menopauzė – premenopauzė – ...

Read More

Meilė

Meilė

Neseniai gavau nuostabią dovaną, šv. Marijos  ikoną, kurią nupiešė ir atsiuntė miela Irmina, esu begalo jai už tai dėkinga. Iš ikonos sklindanti šilumą ir meilė man visada sušildo širdį. Turiu prisipažinti, kad iki šio laiko neturėjau namuose šventų paveikslų, aplamai paveikslų religine tematika. Neprisimenu net kada meldžiausi šv. Marijai. Tačiau šiandien pasiėmiau savąją ikona, prisidėjau sau prie krūtinės ir prašiau šv. Marijos padėti man išpainioti mano minčių ir jausmų raizgalynę…. Pagelbėti situacijoje, kurioje nežinojau kaip elgtis. Tuomet pasiėmiau popieriaus lapą ir pradėjau rašyti, tiesiog viską, kas ateidavo į galvą, visiškai nekoreguodama ir negražindama sakinio struktūros ar kalbos. Pastebėjau, kad kai kurie žodžiai, skirtini nei aš įprastai vartoju…bet nekreipiau į tai dėmesio, tiesiog rašiau…nesigilinau, kas man juos diktuoja, iš kur jie pareina, tiesiog žinojau, kad jie skirti būtent man… “Meilė – tai kaip saulė, kuri šviečia dieną, naktį, pro debesis ir tamsą. Meilė-kai svajoji ir negali nustoti džiaugtis pavasariu. Meilė – kai renki uogas pavasarį ir jų skonis užpildo visa tavo Esybę, kvapas, kuris praskaidrina dieną. Meilė-tai šviesa, kuri įveikia tamsą, kaip sunku bebūtų. Meilė-tai džiaugsmas, kai gandras atneša smilgos šakelę. Meilė-tai ką tu nori ir gali patirti kiekvieną dieną, sekundę. Meilė-tai džiaugsmas begalinėje liūdesio jūroje. Meilė- tai ko tu sieki kiekvieną dieną. Mylėti kitą – pagarba Tėvui, mylėti Save – pagarba Visatai. Mes mylim vieni kitus ir žinom, kad tai niekada nepasibaigs, mes mylim vieni kitus ir laukiam meilės iš saves. Mes norim pakenkti vieni kitiems, bet Meilė to neleidžia, nes ...

Read More

Sakmė Apie Sielą

Sakmė Apie Sielą

Gyveno viena nuostabi Siela pas Tėvą Namuose, kur visuomet buvo šviesu, šilta ir gera.   Sielos tą vietą vadina namais, žmonės vadina tai Rojumi. Čia visi nuoširdūs, draugiški ir geri. Čia visuomet šilta ir šviesu, čia visur žaliuoja medžiai ir tyvuliuoja nuostabūs ežerai ir jūros. Čia daugybė paukščių, nuo kurių giesmės ore sklando nuostabaus grožio  muzika. Tačiau, kad ir kaip namuose būtų smagu ir linksma, Siela pastebėjo, kad atėjus tam tikram laikui, kitos Sielos, jos sesės  iškeliauja iš Rojaus. Ji paklausė Tėvo, kur jos keliauja. Tėvas atsakė, kad Sielos keliauja mokytis į Žemę.  Tuomet Siela paklausė, ko jos ten mokosi. Tėvas atsakė,  ten išmokstama daugelio dalykų, pavyzdžiui, atleidimo, meilės, švelnumo, to ko labiausiai nori išmokti. Turi išmokti atleisti žmogui, kai jis tave labai įskaudina, turi išmokti pamilti žmogų, kai jis tave žaloja, turi išmokti įžvelgti tame žmoguje tą Dievišką dalelę, kurią jis atsinešė iš Namų į žemę, bet visiškai ją pamiršo. Tada jam reikia priminti, kad jis ją turi, kad jo širdyje yra didžiulė dieviška meilė ir kad nebūtina visus skaudinti tik todėl, kad esi pats nelaimingas. Reikia jam priminti, kad jis atėjo į žemę mokytis ir kad jo namai yra pas Tėvą. Siela klausėsi Tėvo su didžiuliu susidomėjimu, ji taip pat norėjo eiti į tą mokyklą, jai taip pat norėjosi išmokti atleidimo, meilės energijos. Ji įsivaizdavo, ką pasakytų žmonėms, kurie pamiršę, kas jie yra ir iš kur kilę. Ji primintų visiems ir parodytų, kas slypi ...

Read More

Gimimo Dienos Šventė

Gimimo Dienos Šventė

Kiekvienas žmogus gimtadienius švenčia skirtingai:  vieni daro didelius pokylius, sukviečia  didžiulį draugų ratą ir pramogauja trankiai bei triukšmingai; kiti mėgsta nedidelius susiėjimus pačių artimiausių žmonių rate,  jaukioje, ramioje aplinkoje; dar kiti pramogauja gamtoje ir aktyviai leidžia laiką. Tai priklauso nuo žmogaus būdo, amžiaus bei pomėgių. Prieš keletą metų užsimaniau „kitokio“ gimtadienio nei  įprastai,  ko nors daugiau nei triukšmingo vakarėlio.  Norėjosi pabūti vienumoje gražiame gamtos kampelyje ir pamąstyti:  ką nuveikiau per tuos metus, ką reikėtų dar nuveikti .  Dūmojau kam esu skolinga, ir kam už ką esu dėkinga. Tiesa, aš nežinojau, kaip sureaguos į tokį mano norą  artimieji.  Jie tikėjosi šventės,  taip jau pas mus įprasta, kad šią dieną reikia vaišinti draugus, atsidėkoti už jų dėmesį ir dovanas. O ir dovanos dažnai nuperkamos tik tam kad  „mane praeitais metais sveikino, kažkaip būtų nemandagu nepasveikinti“.  Bet ar jose yra nuoširdumo, ar vien tik pareigos jausmas kažką nupirkti, ir bent ką padovanoti?  Ar iš tiesų mes į dovanas  įdedame  tiek nuoširdumo ir meilės, kad žmogus jas gavęs pajaustų iš jų sklindančią šviesą? Gimtadienio išvakarėse,  lygiai 24 val.,  užsidegiau žvakę ir pradėjau visiems dėkoti... Dėkojau visoms gyvoms būtybėms Visatoje, dėkojau  Žemei, Saulei, dangui ir žvaigždėms... Dėkojau savo draugams ir artimiesiems, dėkojau Dievui , dėkojau visiems, kuriuos tik prisiminiau, ir po to atleidau bei atsiprašiau už viską.  Dariau tai nuoširdžiai, su didžiule meile širdyje. Gimtadienio rytą pažadino telefono skambučiai ir daugybė  žinučių su sveikinimais. Sveikino ne tik artimieji ir draugai, bet ir ...

Read More