Sakmė Apie Sielą

Share

renata-j-hac_-1024x317Gyveno viena nuostabi Siela pas Tėvą Namuose, kur visuomet buvo šviesu, šilta ir gera.   Sielos tą vietą vadina namais, žmonės vadina tai Rojumi. Čia visi nuoširdūs, draugiški ir geri. Čia visuomet šilta ir šviesu, čia visur žaliuoja medžiai ir tyvuliuoja nuostabūs ežerai ir jūros. Čia daugybė paukščių, nuo kurių giesmės ore sklando nuostabaus grožio  muzika.

Tačiau, kad ir kaip namuose būtų smagu ir linksma, Siela pastebėjo, kad atėjus tam tikram laikui, kitos Sielos, jos sesės  iškeliauja iš Rojaus. Ji paklausė Tėvo, kur jos keliauja. Tėvas atsakė, kad Sielos keliauja mokytis į Žemę.  Tuomet Siela paklausė, ko jos ten mokosi. Tėvas atsakė,  ten išmokstama daugelio dalykų, pavyzdžiui, atleidimo, meilės, švelnumo, to ko labiausiai nori išmokti. Turi išmokti atleisti žmogui, kai jis tave labai įskaudina, turi išmokti pamilti žmogų, kai jis tave žaloja, turi išmokti įžvelgti tame žmoguje tą Dievišką dalelę, kurią jis atsinešė iš Namų į žemę, bet visiškai ją pamiršo. Tada jam reikia priminti, kad jis ją turi, kad jo širdyje yra didžiulė dieviška meilė ir kad nebūtina visus skaudinti tik todėl, kad esi pats nelaimingas. Reikia jam priminti, kad jis atėjo į žemę mokytis ir kad jo namai yra pas Tėvą.

Siela klausėsi Tėvo su didžiuliu susidomėjimu, ji taip pat norėjo eiti į tą mokyklą, jai taip pat norėjosi išmokti atleidimo, meilės energijos. Ji įsivaizdavo, ką pasakytų žmonėms, kurie pamiršę, kas jie yra ir iš kur kilę. Ji primintų visiems ir parodytų, kas slypi jų širdyse, padėtų jas atverti, kad meilė užlietų visą žemę.

Ilgai svarsčius, Siela nusprendė keliauti į žemę. Mato Tėvas, kad neperkalbės Sielos, nusprendė jai padėti, kad kelias būtų lengvesnis. Tėvas sako Sielai, visų pirma, turi išsirinkti, kas bus tavo mama ir tėtis. Kokie bus broliai ir sesės, kas bus draugai, artimieji. Kokioje šalyje  gyvensi, ką mokysies ir dirbsi. Mato Siela, kad laukia didžiulis paruošiamasis darbas. Nežino net nuo ko pradėti. Tuomet priėjo prie jos kitos Sielos ir sako, mes labai tave mylim , norim tau padėti, tad keliausim kartu su tavim į žemę. Viena Siela pasisiūlė būti jos sesuo, kuri ją skriaudžia ir tampo už kasų, ir ji skriaus ją tol, kol išmoks atleisti savo sesei.  Tuomet priėjo kita Siela ir sako, jei dar neišmoksi atleidimo, tuomet aš būsiu tavo klasiokas berniukas, kuris tave stumdys, kiš kojas, kad parvirstum, kol tu neišmoksi meilės ir atleidimo energijos. Tada priėjo trečioji Siela, sako jei dar ir tuomet neišmoksi atleidimo energijos, aš būsiu tavo piktas vyras, kuris tave skriaus, muš, kol tu neišmoksi atleisti.   Ir taip susirinko daugybė Sielų, kurios norėjo išmokyti atleidimo energijos ir keliauti su ja kartu į Žemę. Taip ji nusibrėžė savo kelią, dieviškąjį kelią ir susidarė savo dieviškąjį planą, pagal kurį ji gyvens žemėje.

Kai tik susiruošė Siela iškeliauti, priėjo prie jos Tėvas ir sako, kad tau būtų lengviau ir kad nenukryptum nuo savo dieviškojo kelio, kurį tu nusibrėžei, duosiu tau į pagalbą Dvasią, dieviškąją savo dalelę, kad ji lydėtu tave kelyje ir primintų iš kur tu kilusi. Ji ves tave į priekį kad ir kaip sunku būtų.  Taip pat su tavim eis Išmintis, Protas ir dvasiniai mokytojai, angelai ir kiti dvasios vedliai, dar kitaip vadinami Aukščiausieji, kurie lydės visame tavo kelyje. Jie visi gyvens tavo širdelėje, dvasinėje širdyje, kuri niekada nemeluoja, ir kai tik reikės patarimo, ji pasakys, ką reikią daryti.

Siela be galo apsidžiaugė tokia didžiule Dieviškąją Komanda, kuri jai padės jos kelyje. Tuomet Tėvas tarė, miela mano Siela, prisimink vieną dalyką, kad kai tik tu eisi savo Dieviškuoju keliu, kurį tu susikūrei, tau  viskas eisis dieviškai lengvai, greit įveiksi visas kliūtis, gyvensi džiugiai ir pritekliuje. Bet jei netyčia išklysi iš savojo kelio, nuklysi į kitą, ar įsikiši į kito žmogaus kelią, prasidės sunkumai, ligos, nepasitenkinimas ir t.t. Visi tau rodys: draugai, kaimynai, svetimi žmonės gatvėje,  kad eini ne ten, kur turėtum eiti, darai ne tai, ką turėtum daryti, tuomet turi labai gerai pamąstyti, kas negerai.  Jie tau sakys, nurodinės, pyks ant tavęs tik todėl, kad parodytų, kad tu išklydai iš savo kelio, ne todėl, kad jie pikti ir nori tau blogo.  Jie tik nori tau padėti, tai tavo sesės kitos Sielos, kurių tu prašei pagalbos.

Atrodys, kad gyveni, kaip visi, bet viduje jausies nelaiminga, kažko trūks, ilgėsies namų, bet net nesuvoksi, kas tai per ilgesys. Visa tavo Komanda, o ypač tavo Širdelė, kuri niekada nemeluoja, stengsis tau padėti ir priminti, kaip elgtis, visuomet klausyk jos balso, nors kartais ir atrodys, kad tai neįmanoma. Be to, žinok, kad Aš visada būsiu šalia tavęs, niekada nuo tavęs nenusisuksiu, kad ir ką tu padarytum, nes tu esi mano vaikas, mano kūrinys ir aš labai tave myliu. Visuomet tau padėsiu, eisiu greta tavęs ir lauksiu, kol tu mane pašauksi, nes iš didelės Meilės tau, leisiu tau  daryti tai, ką tu panorėsi, leisiu rinktis tokį kelią, kurį tu išsirinksi ir niekada nesikišiu, jei nenorėsi ir nepriimsi mano pagalbos. Bet jei mane kviesi, prašysi būti šalia, prašysi padėti, būsiu su tavim ir padėsiu tiek, kiek tik tau reikės.

Siela pajuto begalinę meilę Tėvui, ji žinojo, kaip sunku Tėvui neįsikišti į savo vaiko gyvenimą, kai matai, kad jam sunku, nes iš didžiulės Meilės, leido pačiam pasirinkti kaip jis elgsis, leido pačiam klysti, keltis, kilti, kol supras, kas yra Tiesa.

Su didžiule Meile širdyje, dėkingumu ir džiugesiu, iškeliavo Siela į žemę mokytis.

 

No comments yet.

Jūsų Nuomonė